EU-s fejlesztéseink


2021 novemberétől vállalkozásunk a Ginop Plusz 1.2.1-21 keretein belül valósít meg eszközberuházásokat.

2019 augusztusától pedig részt vett az 5.2.4-16 előjelű Európai Unió alapból támogatott gyakornoki programban.

A kedvezményezett neve: Szinnay Kft

A projekt címe: A Szinnay Kft. modern üzleti és termelési kihivásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés
A szerződött támogatás összege: 49,05 millió forint
A támogatás mértéke: 70%

A projekt célkitűzésének bemutatása:

A projektünk célja a gyorsuló technológiai, gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképessége fejlesztése, ami hozzájárul a válságálló és fenntartható működéshez Cégünknek folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell, hogy megfeleljen, és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában saját fejlesztéseket kell megvalósítani, illetve pályázati forrásokat kell igénybe vennünk. A rohamos technológiai és informatikai fejlődés, illetve a bérszínvonal javulása a kkv szektort sokrétű kihívás elé állítja. A digitalizációs forradalom nemcsak az IT alkalmazások széleskörű bevezetését, hanem a piaci szerkezetek és az értékláncok átalakulását is eredményezi, ami a legtöbb vállalkozástól átfogó alkalmazkodást követel meg. Nem beszélve az elmúlt 2 évet érintő Covid járványról, amikor is minden vállalkozásnál robbanásszerűen kellett alkalmazkodni a home office, távmunka és egyéb digitális megoldásokhoz, ekkor szembesültünk, hogy nem rendelkeznek elég mennyiségű és minőségű eszközzel, így ezek folyamatos pótlására és beszerzésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk az idei illetve a következő években. Évtizedek óta az ország dél-dunántúli térsége a legelmaradottabb, itt van a legnagyobb szükség a fejlesztésre, hiszen egy térség gazdasági helyzetét és megélhetését, munkaerő piaci helyzetét az ott működő vállalkozások biztosítják. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének növekedése a gazdasági növekedés alapja, ezért fontos a vállalkozások fejlesztése, beruházásaik támogatása.

A projekt alapvető gerince az eszközbeszerzés, ez teszi ki a 65%-ot, különféle fotótechnikai eszköz, drón, szárazlabor kerülne beszerzésre. E mellett közel 18%-os IT eszköz beszetzés lesz, mely elengedhetetlenül szükséges a fotók utómunkálataihoz. Igénybe veszünk képzést és tanácsadást, iletve a stúdió épületünket szeretnék leszigetelni és nyílászárót cserélni a energia költségek csökkentése céljából. A piac gyors fejlődése és a gyorsan növekvő megrendelői igények miatt elengedhetetlen az eszközpark folyamatos frissítése, a technikai fejlettségi szint növelése, javítása. A számítógépek színhelyes kijelzője lehetővé teszi, hogy az utómunkálatok során úgy jelenjenek meg a felvételek, ahogy azok a valóságban is, ami a retusálás során igen fontos. Továbbá ezek a számítógépek lehetővé teszik, hogy a legjobb minőségű nyers felvételekkel dolgozzanak a gyakornokok (amit az erre vonatkozó növekvő piaci igény elengedhetetlenné tesz), mivel a nagy felbontású képek és videók szerkesztéséhez különösen nagy teljesítményű gépekre van szükség a minőségi munka érdekében. A műtermi lámpák, a fényképezőgépek és a hozzá tartozó objektívek pedig a magas minőségű, profi fotó- és videó készítés nélkülözhetetlen eszközei. A vállalat modern eszközei a szolgáltatásminőség megtartása mellett az oktatási tevékenységben is lehetőséget ad arra, hogy kiemelkedő tevékenységet folytasson. Szintén célként tűzte ki a vállalkozás, hogy oktatási és szolgáltatási tevékenységét is folyamatosan fejlessze.

A projekt megvalósulásának bemutatása:

A cég fő tevékenysége a Fényképészet. A vállalkozásnak e területen folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kellett az elmúlt évek során is szembe néznie, hogy mindenkor megfeleljen a rohamosan változó piac kihívásainak. A fényképészet területén a piac gyors fejlődése és a gyorsan növekvő megrendelői igények miatt elengedhetetlen az eszközpark folyamatos frissítése, a technikai fejlettségi szint növelése, javítása. A legnagyobb változást az jelentette, hogy a Canon bejelentette, hogy a tükörreflexes (DSLR) gépvázak gyártását és fejlesztését megszünteti, így ezzel lépést tartva cégünk is elkezdett áttérni az R sorozat és a hozzá illeszkedő objektívek használatára. A másik jelentős változás, hogy az eredetileg beszerezni kívánt digitális labor gyártását termékutód nélkül függesztette fel az EPSON, ezért a beruházásból ez az eszköz kikerült, és a kompromisszum megoldás elkerülése végett a saját Noritsu labor további használata mellett döntött a cég. A cég támogatást nyert fejlesztési projektje a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül határidőre és hatékonyan valósult meg.
A fejlesztés eredményeként megvalósult a Szinnay Kft. fototechnikai eszközeinek és IT eszközeinek fejlesztése, bővítése, ez a projekt összköltségének több mint 75%-a. Az elnyert 49,05 millió Ft európai uniós támogatás segítségével az eszköz beszerzés mellett a meglévő Pécs, Zsolnay Vilmos utcai iroda, stúdió külső szigetelésének és nyílászáróinak felújítása, korszerűsítése is megtörtént.
A projekt keretében megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazásán belül egy napelemes rendszer is kiépítésre került, valamint a vállalkozás a nyertes projekt keretében tanácsadást és képzést is megvalósított.
A projekt befejezési dátuma: a projekt fizikai megvalósítása 2023.10.26-ával zárult.

A projekt azonosító száma: GINOP PLUSZ 1.2.1-21-2021-03324

____________________________________________________________

A kedvezményezett neve: Szinnay Kft

A projekt címe: Fényképész gyakornokok foglalkoztatása
A szerződött támogatás összege: 17,3 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

E pályázat keretein belüli fejlesztés célunk az volt, hogy négy gyakornokot foglalkoztasson vállalkozásunk, akik a közelmúltbal szerezték meg szakirányú képesítésüket. Végzettségüket tekintve: érettségi bizonyítványuk megszerzését követően elvégezték a két éves fotógráfus és fotótermék kereskedő OKJ-s képzést (54 810 01). Számukra nyújtottunk lehetőséget, hogy releváns tapasztalatot szerezhessenek ebben a szakmában. A gyakornoki program során átfogó feladatkörük révén a fényképészet több, összekapcsolódó területén válhattak gyakorlottá, melyek magukba foglalták többet között a következő területeket: portré és esemény fotózás, épület fotózás, szabadtéri és műtermi fotózás, világítástechnika, kapcsolódó utómunkák, fotókidolgozás és a videózás alapjai. A program során gyakornokaink számára támogatást nyújtottunk kreatív látásmódjuk fejlesztésére és szakmai, technikai tudásuk széleskörű bővítésére. Emellett betekintést nyertek egy fotózásra épülő vállalkozás működésébe valamint az üzletszerzési és ügyfélkezelési folyamatok részleteibe. Gyakornokaink számára minden lehetőség a rendelkezésükre állt, hogy olyan szintű szaktudásra tegyenek szert, mellyel később akár teljesen önállóan is megállják helyüket a piacon. A gyakornoki program végére képesek lettek egy adott helyzethez, eseményhez, hangulathoz megfelelően önállóan kiválasztani a fotózáshoz/videózáshoz szükséges eszközöket és beállításokat, majd az elkészült képeket az utómunkák során tovább tökéletesíteni és digitális laborunkban lenagyítani, a videókat megvágni. Mindezt úgy, hogy kreatív látásmódjukat ötvözni tudják a megrendelő igényeivel.

A vállalati kapcsolattartók az előbbiekben felsorolt területeken maximális támogatást tudtak nyújtani gyakornokainknak. Vállalatunk két legtapasztaltabb fényképész szakoktatója foglalkozott a gyakornokok oktatásával. Tudásukat és fejlődési igényüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mindketten megeszerezték a Mester fokozatú fényképész vizsgát. Több évtizede foglalkoznak fényképészettel, melynek során a fotózáshoz kapcsolódó munkfolyamatokat teljesen lefedő tapasztalatot szereztek.

A fejlesztés további részeként a gyakornokok munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére és fejlesztésére is figyelmet fordítottunk. Fontos volt, hogy a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges eszközök, ez esetben az utómunkákhoz szükséges számítógépek rendelkezésre álljanak. A piac gyors fejlődése és a gyorsan növekvő megrendelői igények miatt elengedhetetlen az eszközpark folyamatos frissítése, a technikai fejlettségi szint növelése, javítása. A számítógépek színhelyes kijelzője lehetővé teszi, hogy az utómunkálatok során úgy jelenjenek meg a felvételek, ahogy azok a valóságban is, ami a retusálás során igen fontos. Továbbá ezek a számítógépek lehetővé teszik, hogy a legjobb minőségű nyers felvételekkel dolgozzanak a gyakornokok (amit az erre vonatkozó növekvő piaci igény elengedhetetlenné tesz), mivel a nagy felbontású képek és videók szerkesztéséhez különösen nagy teljesítményű gépekre van szükség a minőségi munka érdekében. Fényképezőgépeink és a hozzá tartozó objektívek pedig a magas minőségű, profi videó készítés nélkülözhetetlen eszközei.


A projekt tényleges befejezési dátuma: A támogatott időszak 2020.05.04-én lejárt, az azt követő fenntartási időszak is letelt, a projekt minden tekintetben lezártnak tekinthető.

A projekt azonosító száma: GINOP 5.2.4-16-2018-03262

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Orange Photo Stúdió
1126 Budapest, Márvány utca 40. fsz. 1. és 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 11.
+36 30 768 1387
+36 30 936 5357
[javascript protected email address]