Adatvédelmi Nyilatkozat

Orange Photo - Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató és szabályzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Orange Photo (üzemeltetője M-PIX Bt., székhelye: 7761 Kozármisleny, Orgona u. 8/A, adószám: 26096791-1-02), mint Szolgáltató, Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Orange Photo adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://orangephoto.hu/oldal/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

Az Orange Photo az általa üzemeltetett www.orangephoto.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldalak) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (Ügyfél) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: M-PIX BT. (Orange Photo)

Székhelye: 7761 Kozármisleny, Orgona u. 8/A

Telephelyei: 1126 Budapest, Márvány u. 40. fsz. 1. és 1011 Budapest, Fő utca 42. és 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 11.

Adószáma: 26096791-1-02

Cégjegyzékszám: 02-06-074603

Főtevékenység: 7420 – Fényképészet

E-mail cím: info@orangephoto.hu és [javascript protected email address]

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az Adatkezelő szervezet vezetősége és a szervezetben dolgozó személyek jogosultak megismerni.

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A 1126 Budapest, Márvány u. 40. fsz. 1. alatti telephelyen működtetett kamerarendszer, mely 3-5 napra visszamenőleg tárolja a közös helyiségekben történő eseményeket vagyonvédelmi és biztonságtechnikai célból.

A Weboldalak bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosítanak.

4.1. Regisztrációs eljárás során megadandó személyes adatok

Regisztrációs eljárásnak tekinthetőek a következő események:

 • Műtermi fotózás esetén időpont egyeztetés és véglegesítés. Ennek során a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél nevét, telefonszámát és e-mailben történő egyeztetés során az e-mail címét rögzítjük a fotózás időpontjánál az elektronikusan elérhető naptárban.
 • Óvodai/bölcsődei, iskolai fotózás esetén a képek megrendeléséhez összeállított, megrendelőlap leadása személyesen (nyomtatott formában) vagy elektronikusan e-mailben. Ennek során a Szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél nevét, telefonszámát és e-mail címét rögzítjük papír alapon. Ezen felül kizárólag az e-mail címeket digitálisan is tároljuk összegyűjtjük és tároljuk.
 • Stúdió bérlés esetén a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés megkötésekor az alábbi információkat rögzítjük papír alapon: (1) azonosításhoz szükséges adatok (név, lakcím, személyi igazolvány szám, vagy cég esetében cégnév, adószám, székhely), és (2) kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím). Ezek közül digitálisan a következő adatokat tároljuk: név, e-mail cím és telefonszám.

4.2. Technikai adatok

Az Orange Photo a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

A Orange Photo az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Orange Photo olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Orange Photo az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá́, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.3. Sütik (Cookie-k)

4.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.: online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,
 • megkönnyítik a weboldal használatát,
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében.

4.3.2. Feltétlenül szükséges, munkament (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató weboldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

4.4. Online rendeléshez és ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Szolgáltatónak e-számla kiállításhoz szüksége lehet az Ügyfél pontos nevére és címére is. Az Orange Photo a BizXpert online számlázót alkalmazza az elektronikus számlák kiállításához. Az online számlázóval megosztott adatok adatvédelméért a BizXpert mindenkori üzemeltetője felelős (jelenleg Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.).

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Orange Photo tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló́ adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melynek köteles a Szolgáltató eleget tenni.

Felhívjuk az Orange Photo részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. Április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

5.2. Lakossági (pl.: műtermi, óvodai) fotózás esetén

5.2.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával - az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával - illetőleg a Weboldalak használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A marketing anyagokkal kapcsolatban az Ügyfél azerre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatos híreket, ajánlatokat, reklámanyagokat és információkat küldjön az Ügyfél által megadott e-mail címre.

5.2.2. Az adatkezelés célja a műtermi, esküvői és egyéb lakossági fényképészettel (pl.: óvodai fotózással) kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel összefüggő egyéb információk megadása. Az adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél az időpont egyeztetés véglegesítésével, az adatvédelmi tájékoztató, illetve a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél, szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató.

5.2.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére a szervezet által nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó ajánlatok megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

5.2.4. Az Ügyfél a hírlevélről bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. Az Ügyfél leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

5.2.5. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

5.2.6. Az Ügyfél adatait (e-mail cím és telefonszám) számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük, a papír alapon rögzített e-mail címeket pedig a szervezet telephelyén tároljuk.

5.2.7. A Weboldalak független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacyoldalon érhető el. A Weboldalak felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.2.8. A tartalomszolgáltatás során az Adatkezelő igénybe veheti a Google AdWords szolgáltatásait, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacyoldalon érhető el. Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához – az Ügyfél által megadott a marketing preferenciájának figyelembe vételével – hozzájárul.

5.2.9. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.2.10. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5.3. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ügyfél is megadhatja nevét, elérhetőséget vagy más adatait, ha a honlap

használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A papíralapú szerződések tárolása az Orange Photo telephelyén történik és a szerződéskötéstől legfeljebb 5 éven belül iratmegsemmisítő használatával megsemmisítésre kerül.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az Ügyfél által megadott adatok kezelése az időpont egyeztetéssel, a megrendelése leadásával vagy a szerződés megkötésével kezdődik és annak törléséig tart. Az adatok maximum tárolási ideje 5 év. A megadott adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél e-mailben, indoklás nélkül kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, illetve élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 2. pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriai; azon címzettek vagy címzettek kategóriai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértvé különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó́ érthető̋ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.Levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Orgona u. 8/A.E-mail: [javascript protected email address]

8.3. Helyesbítés joga

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4. Törléshez való jog

Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Orange Photo indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfél kérésére az Orange Photo korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • Az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ez érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvesnek—e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítása.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtáshoz szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértvé az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósági eljárást indíthat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.5.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Orange Photo Stúdió
1126 Budapest, Márvány utca 40. fsz. 1. és 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 11.
+36 30 768 1387
+36 30 936 5357
[javascript protected email address]